Strona główna O mnie Oferta Przepisy Przydatne linki Kontakt

Biegły Rewident Piotr Błaszczyk

Oferta

Oferta mojego biura obejmuje:

-badania rocznych sprawozdań finansowych sporządzanych wg ustawy o rachunkowości jak również wg MSR,
-badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych sporządzanych wg ustawy o rachunkowości jak również wg MSR,
-badania i przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych.
-badania i przeglądy pakietów konsolidacyjnych, sporządzonych według różnych standardów rachunkowości
-realizację wybranych procedur audytowych, uzgodnionych z Klientem,
-wsparcie przy sporządzaniu lub sporządzanie sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych,
-organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej w Państwa Firmie (doradztwo w tworzeniu planu kont, procedur kontroli wewnętrznej),
-opracowanie polityki rachunkowości,
-doradztwo księgowe,
-współpraca przy wyborze i wdrażaniu programów finansowo-księgowych,
-wspomaganie procesu budżetowania, rachunkowości zarządczej,
-sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych i doradztwo w tym zakresie,
-szkolenia w zakresie rachunkowości wg potrzeb Klienta.

 
Strona główna O mnie Oferta Przepisy Przydatne linki Kontakt